Poznaj Nasz Zespół Optometrystów!

Mgr inż. Maciej Geniusz

Mgr inż. Maciej Geniusz

Optometrysta NO15302
Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej z zakresu Optometrii. Od ponad pięciu praktykuje w gabinetach optometrycznych zajmując się głównie oceną ostrości widzenia, doborem korekcji okularowej oraz dopasowaniem soczewek kontaktowych. Specjalizuje się w zakresie doboru soczewek kontaktowych oraz rehabilitacji układu wzrokowego ( Vision Therapy). Nieustannie poszerza wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach., kursach, konferencjach oraz seminariach skierowanych do optometrystów. Podejmuje się licznych działań promujących prawidłową higienę m.in. prowadząc akcje przesiewowych badań wzroku w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jest laureatem stypendium przyznawanego przez PTOO ( Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki ). Wyniki swoich aktywności prezentował na międzynarodowych konferencjach m. in. w San Diego (USA).
Dr inż. Malwina Geniusz

Dr inż. Malwina Geniusz

Optometrysta NO10336
Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej, nauczyciel, edukator, optomterystka, terapeuta integracji sensorycznej z wykształceniem pedagogicznym. Już prawie dziesięć lat spotyka się z pacjentami w gabinecie optometrycznym nie tylko podczas standardowych badań wzroku ale szczególnie specjalizując się w przypadkach „trudnych” i „nietypowych”. Jako optometrystka i terapeutka integracji sensorycznej prowadzi terapię widzenia, poszukując rozwiązania wielopłaszczyznowo, dostosowując terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wyniki prac naukowych prezentowała na kilkudziesięciu konferencjach naukowych w kraju i za granicą (jest laureatką kilku nagród przyznawanych za prezentowane prace konferencyjne). Podejmuje częste aktywności popularnonaukowe poszerzające wiedzę o wzroku i zawodzie optometrysty prowadząc liczne wykłady, pokazy i warsztaty. Jest laureatką nagród m, in. SPIE Scholaship za wkład szerzenie wiedzy o optyce, Grantu przyznawanego przez PTOO, a także grantów i konkursów naukowych. Jest autorką szkoleń i kursów skierowanych do specjalistów.

Wykwalifikowana kadra i uśmiech w pracy to nasza domena!

zespół optometrystów