Badanie wzroku - oferta indywidualnaBadanie wzroku:

 • Komputerowe badanie wzroku
 • Badanie refrakcji do dali i do bliży
 • Rozróżnianie barw (Ishihara, Farnsworth D-15, Lanthony D-15, Farnsworth-Munsell 100 hue )
 • Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • Badanie motoryki oczu ( ruchy wodzące, sakkady)
 • Badanie stereopsji ( test TNO, test Muchy)

5 komponentów widzenia:

 1. Orientacja przestrzenna- jest to złożony proces wymagający prawidłowej pracy zarówno układu wzrokowego jak i proprioceptywnego. Umiejętność ta jest niezbędna do określania własnej lokalizacji w przestrzeni. Jeśli jest ona nie ukształtowana lub nie utrwalona to pojawiają się problemy z koordynacją ruchową, z utrzymaniem równowagi, z określeniem prawej i lewej strony.
 2. Obuoczność- prawidłowa współpraca obu oczu jest niezbędna do uzyskania wyraźnegoAby uzyskać obraz trójwymiarowy, nasz mózg musi otrzymać w tym samym momencie jednakowe informacje pochodzące z każdego oka. Jeśli jedno z oczu nie działa poprawnie (nie prawidłowe działanie mięśni oczu, osłabienie akomodacji, nieskorygowana różno wzroczność) może pojawić się  dwojenie, czasami zdarza się „uciekanie” jednego z oczu ( zezowanie), nietypowe ustawienie głowy podczas czytania lub oglądania telewizji.
 1. Akomodacja- polega na dostosowaniu mocy układu optycznego do danej odległości w której znajduje się obserwowany przedmiot. Ważnymi parametrami cechującymi poprawną akomodację są jej: amplituda, sprawność i stabilność. Nie prawidłowa akomodacja może objawiać się gorszym widzeniem pod koniec dnia, trudnościami z przepisywaniem z tablicy, nienaturalnie bliskim lub dalekim trzymaniem czytanego tekstu lub unikaniem pracy z bliska.
 2. Okulomotoryka- prawidłowa ruchomość oczu. Brak tej umiejętności objawia się trudnościami podczas czytania takimi jak przeskakiwanie lub powtarzanie linijek, omijanie krótkich słów, przesuwanie cyfr lub kolumn, a także pisanie „pod górkę” lub „z górki”.
 3. Percepcja wzrokowa- najbardziej zaawansowany poziom widzenia. Rozwija się pod wpływem doświadczeń zdobytych w środowisku i uczenia się. Prawidłowa percepcja wzrokowa pozwala na rozpoznawanie i rozróżnianie bodźców wzrokowych. Interpretacja bodźców wzrokowych ma miejsce w mózgu a nie w oku. Zaburzenia percepcyjne objawiają się kłopotami z utrzymaniem uwagi przy czytaniu, trudnościami z wykonywaniem zadań na czas, brakiem umiejętności organizacji czasu, częstym roztargnieniem i słabą pamięcią.