Badanie wzroku:Badanie wzroku

 • Komputerowe badanie wzroku
 • Badanie refrakcji do dali i do bliży
 • Rozróżnianie barw (Ishihara, Farnsworth D-15, Lanthony D-15, Farnsworth-Munsell 100 hue )
 • Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • Badanie motoryki oczu ( ruchy wodzące, sakkady)
 • Badanie stereopsji ( test TNO, test Muchy)

Zasady współpracy:

 • Z każdą firmą podpisuję umowę na indywidualnych warunkach
 • Wystawiam faktury zbiorcze
 • Wspólnie ustalamy dogodny termin wizyty
 • Wykonuję badania na terenie firmy lub w moim gabinecie
 • Zapewniam kompleksową obsługę oraz doradztwo przez czas trwania kontraktu

Korzyści ze współpracy :

 • Przy podpisaniu kontraktu zbiorowego-oferuję atrakcyjne warunki cenowe
 • Możliwość wykonania specjalistycznych okularów ochronnych renomowanych firm spełniających wymogi BHP
 • Jasny sposób rozliczania usług
 • Gwarantuje zadowolenie wszystkim pracownikom Państwa firmy
 • Wystawiam zaświadczenia w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1988 (Dziennik Ustaw nr.148, poz.973 §8.2) w zakresie doboru szkieł okularowych dla pracowników Państwa firmy, którzy są narażeni na szkodliwy wpływ promieniowania monitorów komputerowych.

Twój Biznes zasługuje na najlepszą Ofertę!