Rodzaj usługi

Cena (zł)

Podstawowe badanie optometryczne

100

Badanie optometryczne z doborem szkieł pryzmatycznych
120

Badanie optometryczne dzieci
120

Diagnoza pod kątem terapii widzenia
120

1 sesja terapii widzenia
80

Terapia widzenia karnet 10 spotkań
650

Badanie wydzielania łez – test Schrimera
30

Ocena widzenia barwnego – Ishihara, Farnsworth D-15, Lanthony D-15, Farnsworth-Munsell 100 hue
30 / 60 / 120

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego – Air puff
30

Badanie stereopsji
30