Rodzaj usługi

Cena (zł)

Podstawowe badanie optometryczne

150

Badanie optometryczne z doborem szkieł pryzmatycznych
220

Badanie optometryczne dzieci
220

Diagnoza pod kątem terapii widzenia
220

1 sesja terapii widzenia
100

Dobór soczewek kontaktowych sferycznych/torycznych/multifokalnych
150/200//230

Badanie wydzielania łez – test Schrimera
30

Ocena widzenia barwnego – Ishihara, Farnsworth D-15, Lanthony D-15, Farnsworth-Munsell 100 hue
30 / 60 / 120

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego – Air puff
40

Badanie stereopsji
50